VAALITEEMAT

Lapset ovat tulevaisuus

Tasokas peruskoulu tasaa lasten mahdollisuuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Kauniaisissa lasten määrä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa on kasvanut vauhdilla, ja rakennukset vaativat päivitystä. Jo ennen koronaa tuen tarve on lisääntynyt. On pidettävä huolta, että lapset saavat yhdenmukaisesti tukea. Leikkaukset kostautuvat lasten ja nuorten pahoinvointina, kasvaneina tukitoimina tai henkilöstökuluina.

Toimivat palvelut lapsiperheille tekee arjesta sujuvaa ja kaupungistamme houkuttelevan paikan asua. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet, kattavat lähipalvelut, viihtyisä asuinympäristö, laadukas opetus ja päivähoito, yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö, toimivat kulkuyhteydet, sekä valta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Meidän on toimittava yhdessä kohti tulevaisuutta. Tartutaan rohkeasti uusiin hyvinvointia kasvattaviin parannuksiin!

Kauniaislaisten rahat on käytettävä viisaasti

Kunnallisvero on työn verottamista, vero on aina pois käteenjäävästä palkanosasta. Kunnallisvero on pidettävä alhaisena. Tämä onnistuu, jos kaupunki käyttää verottamansa rahat viisaasti ja tehokkaasti. Päätösten vaikuttavuutta ja taloudellisuutta on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Meidän on saatava taloutemme tasapainoon, jotta voimme jatkossakin tarjota ja kehittää kattavia palveluitamme.  Kunnassamme on edelleen tehostamisvaraa.

Kaavoituksella vihreyttä ja viihtyisyyttä

Maltillinen asukasmäärän kasvu takaa Kauniaisiin yhä paremmat palvelut.  Kaupungin hiilineutraalisuus vaatii tehokkaampaa asumista asemien lähettyville, muuten väljä ja matala rakentaminen kuuluu Kauniaisten luonteeseen. Keskustan rakentamisen on oltava riittävää vuosikymmenten aikajänteellä. Vihreää, ja yhteisiä puistoalueita on jätettävä. Kaavoituksessa on aika huomioida myös yrittäjät ja toimivat liikenneyhteydet.

Sote-palveluiden säilyminen Kauniaisissa

Sote- ja maakunta-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille. Kauniaisten osalta seuraukset ovat tuhoisat, kun verorahamme viedään, päätösvaltamme siirretään maakuntaan (jossa Kauniaisten ääni ei kuulu) ja investointikykymme eliminoidaan. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, ja näihin pitää edelleen panostaa. Hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös tulevaisuudessa.

Monikielinen kaupunki

Grani on vahvasti kaksikielinen, ja sen on säilyttävä sellaisena. Muiden kieliryhmien osuus kasvaa tasaisesti maahan- ja paluumuuttajien myötä. Myös englanninkielisiä palveluita on kehitettävä. Tämä on paitsi koko kunnan etu, myös suuri rikkaus meille kaikille. Yhteistyötä kieliryhmien välillä on parannettava – tillsammans.