Kestävällä taloudella hyvinvointia

Hallitus on tehnyt alueemme sote-palveluiden rahoituksen leikkauspäätöksen. Tarvitsemme kestävää hyvinvointia. Emme voi ottaa vasemmistohallituksen rahantuhlauslinjaa. Meidän on järjestettävä palvelut eri tavalla, ihmislähtöisesti.

Tulevassa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu erotetaan toisistaan. Sote-palveluiden rahoitusvastuu tulee olemaan valtiolla ja järjestämisvastuu hyvinvointialueilla. Rahoitusvastuun siirtyessä valtiolle, valtionohjaus vahvistuu. Valtio siirtää hyvinvointialueilla verotettuja 20 miljardia euroa eri alueille asukasluvun ja hallituksen määrittämän tarvevakion perusteella.

Rahaa siirretään muille alueille enemmän kuin meillä on varaa antaa

Hyvinvointialueiden rahansiirrot rankaisevat erityisesti Länsi-Uuttamaata, jossa on kasvava väestö, investointitarpeita, korkea kustannustaso ja erilaisesta väestöpohjasta aiheutuvia tarpeita.

Länsi-Uudenmaan tulee olla aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että rahoituspohjaa tarkistetaan oikeudenmukaisempaan suuntaan. Tällöin alueella maksetut verorahat hyödyttäisivät oikeassa suhteessa alueen omaa väestöä, joka työllään verorahat maksaa.

Valtuustoon talouden ymmärtämistä

Nyt kustannuksia on leikattava, mutta hyvinvointipalveluita heikentämättä. Emme pysty tähän ilman yksityisen ja kolmannen sektorin apua.

Asiakaslähtöiset palvelut ovat hyvin usein kannattavia jo lyhyellä aikavälillä, kun ihmiset saavat itselleen sopivaa hoitoa. Jos järjestämme palveluja ideologia edellä, raskaalla julkisella koneistolla ja kaikille samaa tarpeeseen katsomatta, kustannukset nousevat ja hyvinvointi heikkenee.

Tarvitsemme aluevaltuustoihin ihmisiä, jotka ymmärtävät myös päätösten pitkäaikaiset taloudelliset vaikutukset.

Vain kestävällä taloudella turvaamme hyvinvoinnin tulevaisuudessakin.

Continue Reading