Avoin tulevaisuus

Avoin tulevaisuus

Yksi vaalilupauksistani oli: Lupaan edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vaikka Kauniainen siirtyy jatkuvasti kohti avoimempaa päätöksentekoa, on meillä vielä paljon avoimuuden rakenteita rakennettavana. Meidän pitää mm. tiedottaa päätöksistä paremmin, ennen ja jälkeen niiden teon.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.3. hyväksyttiin Kauniaisten uusi strategia tälle valtuustokaudelle (katso pdf tästä). Itse näen strategian oikein toimivana. Avoimuuden ja yhteistyökyvykkyyden korostaminen on lupaavaa. Nyt meidän valtuutettujen ja luottamushenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että strategiaa toteutetaan käytännössä.

Tärkeitä päätöksiä

Vaalien jälkeen minut valittiin Kauniaisten suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Nyt olen saanut tehdä töitä entistäkin paremman varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolesta. Valtuustossa ja valiokuntien kokouksissa teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat kuntalaisiin. Päätökset eivät kuitenkaan aina tavoita kaikkia, ja osa päätöksistä hukkuu helposti pöytäkirjan teksteihin.

Opetusta ja varhaiskasvatusta koskevista päätöksistä voisin tältä kaudelta nostaa esiin muutaman. Valiokunnan kokouksessa 14.12.2017 päätettiin englannin opetuksen varhentamisesta, eli taas ensi syksynä Mäntymäen ekaluokkalaiset saavat opiskella englantia tunnin viikossa.  Samassa kokouksessa laajennettiin varhaiskasvatuksen vuorohoidon mahdollisuus yrittäjäperheisiin. Marraskuussa valtuustossa päätettiin myös varhaiskasvatuksen yli kolmevuotiaiden lasten ryhmäkokojen pienentämisestä takaisin suhdelukuun 1:7, kun hetken vaatimuksena ehti olla yksi kasvatusvastuullinen kahdeksaa 3-5 vuotiasta kohden. Nämä päätökset ovat uuden strategian mukaisia.

Kaikki viime vuosina tehdyt päätökset löytyvät kaupungin kotisivuilta täältä. Aina muutama päivä ennen kokousta saatavilla on myös seuraavan kokouksen esityslista.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Miksi lähdin kunnallisvaaliehdokkaaksi?

Olen aina seurannut politiikkaa, mutta kunnallisvaaliehdokkaaksi minut sysäsi viime vuonna huipentunut taisto suomenkielisen alakoulun siirrosta. Kauniaisissa yritettiin viedä läpi muutosta, joka olisi suoraan heikentänyt pienimpien koululaistemme kouluoloja. Tarkoituksena oli siirtää Mäntymäen alakoulu Kasavuoren koulun tiloihin, yhteen yläkoulun kanssa, ja Kauniaisten lukio Mäntymäen alakoulun tiloihin.

Vaikka suurin huoli olikin lastemme tulevaisuudessa, minulle heräsi myös huoli tavasta, jolla kaupungissamme tehdään päätöksiä. Virkamiehet olivat teettäneet koulujen vaihdosta selvitystä, joka oli vahvan vinoutunut. Riskitekijöitä ei oltu punnittu, ja suuret pedagogiset kysymykset oli jätetty pois. Vaihtoon sisältyi esimerkiksi suuria taloudellisia riskejä, jotka pitkälti sivuutettiin selvityksessä. Päätökset yritettiin viedä läpi ohi asiaankuuluvien menettelyiden.

Muutaman aktiivisen kuntalaisen ansiosta asialle saatiin näkyvyyttä. Virkamiehiltä vaadituissa esittelytilaisuuksissa keskityttiin vahvasti lukion visioihin, ja huolenaiheet sivuutettiin olankohautuksin. Onneksi kauniaislaisten lasten vanhemmat ja muutamat muut huolestuneet nousivat jyrkkään vastarintaan.

Tämä prosessi opetti kuinka haavoittuvainen kuntamme voi olla, ja kuinka tärkeää on, että kuntalaisten omaa ääntä kuullaan. Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon tärkeyttä ei pidä unohtaa.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading