Toimivampi organisaatio

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue voi päättää kuinka raskaalla tai kevyellä organisaatiolla palvelut järjestetään. Kevyempi hallinto ja ohuempi byrokratia ohjaa rahat toimivampiin palveluihin. Yhdelläkään hallinnollisella kerroksella ei ole itseisarvoa.

Päätöksenteossa on tärkeää asettaa keskiöön asiakaslähtöisyys ja mahdollistaa joustavien toimintamallien toteuttaminen.

Eteenpäin katsova rakenne

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa. Samaan aikaan, kun väestörakenne muuttuu ja henkilökuntapula painaa päälle, myös kehitystä tapahtuu. Eteenpäin on monissa kunnissa ja kuntayhtymissä menty kovaa vauhtia. Etävastaanottoja, omahoitajamalleja, palveluseteleitä, liikkuvia palveluita ja potilastietojärjestelmiä on kehitetty.

Sote-uudistuksen myötä voimme ottaa toimivia malleja käyttöön koko Länsi-Uudellamaalla.

Etäpalveluita kannattaa käyttää aina, kun se on potilaan tarpeen kannalta paras ratkaisu. Kesken työpäivän on parempi ottaa videoyhteys, kuin ajaa vastaanotolle aulaan odottamaan omaa vuoroa. Kaikille ja kaikkiin vaivoihin etäyhteydet eivät sovi, ja siksi lähipalveluita on turvattava.

Julkinen palvelutuotanto ei ole itseisarvo

Rakenteiden tulee turvata ihmisen oikeus hyvään hoitoon. Tarvitsemme joustavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka ovat helposti saavutettavissa.

Ihmisten seisottaminen hoitojonoissa on kallista, sillä jonotus johtaa liian usein suurempiin ongelmiin ja isompiin kustannuksiin. Parhaan ja oikea-aikaisimman palvelun tarjoaa joskus yritys, joskus julkinen yksikkö ja joskus sote-alan järjestö. Jotta jonoista päästään, palveluun pääsyn pitää olla nopeaa, ja siinä voidaan hyödyntää myös palveluseteliä, jossa maakunta maksaa ihmisen saaman palvelun jossakin yksityisessä yksikössä.

Useampi vaihtoehto ja joustavat järjestelmät antavat ihmisille vapautta valita. Jos ihminen voi valita missä palvelunsa saa, kilpailu asiakkaista usein myös nostaa yksiköiden laatua. Erilaisilla toimijoilla turvataan myös lähipalvelujen säilyminen.

Kestävää hyvinvoinnin kasvua syntyy uusien toimintatapojen kautta, ja käyttämällä potilaan valinnanvapautta kirittämään toimijoita kustannustehokkuuteen ja parempaan laatuun.

Continue Reading