Vaaliteemat

Itsenäinen ja houkutteleva asuinkunta – yhdessä

Kaupunkimme itsenäisyys on tärkeää, jotta voimme turvata haluamamme lähipalvelut. Itsenäisyys vaatii vahvaa taloutta. Mitä houkuttelevampi Kauniainen on yrityksille ja kotitalouksille, sitä suuremmat ovat verotulomme. Näitä houkuttelevia puolia ovat mm. kattavat lähipalvelut, viihtyisä asuinympäristö, laadukas opetus ja päivähoito, yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, toimivat kulkuyhteydet, sekä valta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Jotta kaikki tämä saavutetaan, on toimittava yhdessä kohti tulevaisuutta. Päättäjien pitää kuunnella kaikkia kuntalaisia ja tehdä yhteistyötä yli puolue- ja kielirajojen. Tartutaan rohkeasti uusiin hyvinvointia kasvattaviin parannuksiin!

Lapset ovat tulevaisuus – ei leikkauksia varhaiskasvatuksesta tai peruskouluista

Tasokas peruskoulu tasaa lasten mahdollisuuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Kauniaisissa on jo leikattu jakotunneista sekä avustajista. Vaarana on, että leikkaukset kostautuvat kasvaneina tukitoimina tai henkilöstökuluina. Laitosapulaisten säilyttäminen yksiköissä, esiopetuksen laadun turvaaminen ja lukioiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat ensi vaalikaudella varmasti esillä.

Erityisen tärkeää on, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa istuu niitä ihmisiä, jotka ymmärtävät lasten ja lapsiperheiden tarpeet.

Kaavoituksella vihreyttä ja viihtyisyyttä

Jotta voimme saada hyvät palvelut, väkilukumme on edelleen kasvettava. Kerrostaloalueet sopivat radan varrelle, mutta muuten väljä ja matala rakentaminen kuuluu Kauniaisten luonteeseen. Keskustan rakentamisen on oltava omaleimaista sekä vihreää, ja yhteisiä puistoalueita on jätettävä. Kaavoituksessa on aika huomioida myös yrittäjät ja toimivat liikenneyhteydet.

Sote-palveluiden säilyminen Kauniaisissa

Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille. Ennen vuoden 2019 muutosta voidaan varmistaa palveluiden jatkuvuus kunnassamme ulkoistamalla esim. terveyskeskuksen palvelut, jolloin toimintoja ei voida siirtää pois. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, ja näihin pitää edelleen panostaa. Ikääntyvän väestön hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös kunnan puolelta.

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on ollut miinuksella jo vuosia, kun tonttien myynneistä saadut tulot jätetään tarkasteluista. Tuleva sote-uudistus leikkaa tuloistamme huomattavasti enemmän kuin menoista vähenee. Joka tapauksessa meidän on saatava taloutemme tasapainoon jotta voimme jatkossakin tarjota ja kehittää kattavia palveluitamme. Kilpailullisista syistä kunnallisveroa ei haluta nostaa yli Espoon rajan. Kunnassamme on edelleen tehostamisvaraa. Esimerkiksi hallintopuolella meillä on raskas koneisto, joka pyörittää pientä kuntaa.

Kaksikielinen kaupunki

Grani on vahvasti kaksikielinen, ja sen on säilyttävä sellaisena. Tämä on paitsi koko kunnan etu, myös suuri rikkaus meille kaikille.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading