Vuosi 2022 Kauniaisten kunnallispolitiikassa

Vuosi 2022 oli viimeinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen oli Kauniaisten kaupungin vastuulla. 1.1.2023 vastuu siirtyi Länsi-Uudenmaan hyvivointialueelle. Niin operatiivisessa toiminnassa kuin poliittisessa päätöksenteossakin vuotta väritti valmistautuminen muutokseen.

Uudistukseen liittyi päätökset siirtyvästä henkilöstöstä ja vuokrattavasta kiinteistöomaisuudesta. Uudistus on vaatinut muutoksia myös kaupungin organisaatioon. Hallintosääntöä muutettiin ja poistettiin sosiaali- ja terveysvaliokunta päätöksenteko-organisaatiosta. Kuntiin jää hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tehtävä. Tätä ns. hyte-työtä tehdään kouluissa, vapaa-ajanpalveluissa, liikunnassa, kulttuurissa, teiden kunnossapidossa jne. Kauniaisissa koordinointi tehtävään on palkattu hyte-koordinaattori. Kaupungin johtoryhmä johtaa hyte-työtä.


Strategiaan maltillinen kasvu, matalat verot ja kouluinvestoinnit

Alkuvuonna valtuusto työsti tämän vaalikauden strategiaa, joka hyväksyttiin huhtikuussa. Muutamia nostoja strategiasta. Kaupunki aikoo vielä jatkaa maltillista kasvua, tällä turvataan mm. palvelut kaupungissa, verotulojen positiivinen kehitys, Kauniaisten houkuttelevuus asuinkuntana ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Suomenkielisten koulujen investointeja viedään eteenpäin, jotta peruskoululaisille ja lukiolaisille on tulevaisuudessakin asianmukaiset oppimistilat. Matala veroprosentti saatiin edelleen strategiseksi linjaukseksi. Hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuudessakin kaupungin tehtävä ja sen alueen kehittäminen kokonaisuutena haluttiin myös strategiaan.

Valtuustokauden strategia kokonaisuudessaan löytyy täältä:
https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/04/Kauniaisten-kaupungin-strategia-2022-2030.pdf

Kaavoituksessa eteenpäin askel kerrallaan

Vuonna 2022 hyväksyttiin yksi isompi kaavamuutos. Elokuussa hyväksyttiin valtuustossa asemakaavamuutos Helsingintie 10een, eli ns. Raamattuopiston tontille. Muutos mahdollistaa kerrostalorakentamisen lisäämisen tontille.

Käsittelyssä on edelleen muitakin kaavoja mm. kaupungintalokortteli, teinikujan alku, juna-asema, Bensowin alue ja paloaseman seutu ovat kaikki käsittelyssä. Myös kaupunkiradan ja siihen liittyvän pyöräbaanan odotetaan etenevän tulevina vuosina.

Lisäksi tarvittavat kouluinvestoinnit vaativat kaavallista tarkastelua.

Talousarvio vuodelle 2023 – sivistys ja hyvinvointi

Marraskuussa valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion. Oleellinen muutos talousarviossakin on sote-uudistus. Samalla kun sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä oppilashuollon menot poistuvat budjetista, valtio leikkaa kunnallisverosta 12,64 prosenttiyksikköä. Kauniaisten veroprosentti tulee siis olemaan 4,36%. Kunnallisverotulot laskevat enemmän kuin sote-palveluiden tuottaminen on maksanut kaupungille. Suuri osa erotuksesta kompensoidaan kasvaneina valtionosuuksina, ja Kauniaisista tuleekin niistä vahvemmin riipuvainen kunta.

Kaupungin pyöritettäväksi jää edelleen yhdyskuntatoimi ja sivistystoimi. Nämä sisältävät mm. kaavoituksen, katujen kunnospidon, koulut, päiväkodit, kirjaston, kansalaisopiston ja liikuntatoimen liikuntapaikkoineen. Sivistystoimen, erityisesti koulujen ja päiväkotien, merkitys kaupungin budjetissa korostuu entisestään.

Talousarviossa rajattiin uuden alakoulun tarkastelu kahdelle tontille, uusi koulu nousee Saharan tai uimahallin alueelle. Talousarviossa tehtiin lisäyksiä opetuksen ja varhaiskasvatuksen budjeteihin. Talousarviossa saatiin suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaskustannusten eroa kavennettua, mutta matkaa tasa-arvoon on vielä jäljellä. Erityisesti on nostettava esiin maahanmuuttajataustaisten opilaiden huomioiminen budjetissa.

Kauniaisten vuoden 2023 talousarvioon voit tutustua täällä:
https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf

Talousarvio antaa hyvän pohjan jatkaa vuoteen 2023 uudenlaisena kaupunkina. Kaupunkina, jossa hyvinvoinnin edistäminen yhdessä kuntalaisen kanssa on nostettu keskiöön ja se nivoutuu kaikkeen toimintaan. Taloudellisesti kestävä, hyvinvoiva ja houkutteleva Kauniainen on kokonaisuus, josta pidetään huolta.

Continue Reading

Aluevaalit 2022 – olen mukana

Tammikuussa on aluevaalit. Olen mukana kehittämässä hyviä palveluita ihmisille ja toimivaa organisaatiomallia Länsi-Uudellemaalle.

Miksi olen mukana vaaleissa

Lähdin mukaan vaaleihin, koska haluan edistää alueemme sote-palveluiden toimivuutta ja länsiuusmaalaisten edellytyksiä hyvään elämään nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti nopea hoitoon pääsy, sekä lasten ja nuorten hyvinvointi ovat tärkeitä.

Valtuutettuna olen nähnyt kuinka merkitsevää on hyvä päätöksenteko. Luottamusmiehen on nähtävä kokonaisuuksia ja tehtävä pitkällä aikavälillä alueen edun mukaisia päätöksiä.

Tavoitteeni

Tavoitteeni on alueemme hyvinvoinnin kasvattaminen taloudellisesti kestävästi. Tavoitteenani on, että Länsi-Uudenmaan sote-palvelut paranevat entisestään, ennaltaehkäisy toimii, hätään reagoidaan nopeasti ja ihmiset saavat itse valita missä heitä hoidetaan. Oppilashuollon toimivuus on koulujen ja lasten kannalta todella tärkeää, ja apua antavia aikuisia pitää löytyä kouluista tarpeiden mukaisesti.

Raskaan hallintohimmelin sijaan meidän on rakennettava kevyempi organisaatio, jossa byrokratia ei ime resursseja. Päätöksenteossa on katsottava vuosia eteenpäin ja siksi talouden on oltava kestävällä pohjalla. Emme voi harkitsemattomasti jaella rahaa, ikuisen velanoton maksumiehinä ovat lapsemme.

Julkisen sektorin lisäksi myös yrityksiä ja järjestöjä tulee hyödyntää sote-palveluiden tuottamisessa. Tällöin ihminen voi valita missä hän saa hoitoa ja uusien ihmislähtöisten palveluiden syntyminen turvataan. Valinnanvapaus ja palvelusetelit ovat hyvä asia.

Mitkä aluevaalit

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta vastaamaan kunkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävistä. Hyvinvointialueilla ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu Espoo, Lohja, Kirkkonummi, Vihti, Raasepori, Kauniainen, Karkkila, Hanko, Siuntion ja Inkoo.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. Alueen kuntien sote-henkilöstö, pelastuslaitoksen henkilöstö, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

Muista äänestää ja antaa äänesi toimivalle hyvinvoinnille!

Continue Reading

Uusi koulurakennus

Kauniaisten koulut

Miksi tarvitsemme uuden alakoulun?

Kauniaisiin tarvitaan uusi suomenkielinen alakoulu, koska Mäntymäen koulu on liian pieni, liian pienellä tontilla ja liian kallis korjata toimivaksi ja turvalliseksi oppimisympäristöksi.

Nykyinen rakennus ei ole kestänyt kasvua

Mäntymäen alakoulun lapsimäärä kasvoi 36% kymmenessä vuodessa. Rakennus on liian ahdas nykyiselle 460lle lapselle ja osa luokista toimii pienryhmätiloissa. Lisäksi Mäntymäki tarvitsee tulevaisuuden kasvusta johtuen noin 12 luokkahuonetta eli noin 1000m2 lisää.

Mäntymäen tontti on liian pieni ja sen piha-alueet ovat kaukana kansallisista suosituksista. Tontti on noin 13300m2. Suositus 500 lapsen koulun tontin kooksi on 25000m2, tästä voi joustaa jos tontti rajoittuu metsään tai puistoon.

Mäntymäen remonttitarpeet

Mäntymäen koulu toimii viidessä eri osassa tai rakennuksessa. A-, B- ja C-osat on rakennettu vuonna 1955. Tilat eivät vastaa nykyajan vaatimuksia turvallisesta ja joustavasta oppimisympäristöstä. Julkisten tilojen tulisi olla esteettömiä ja nämä osat ovat lähes loputonta portaikkoa.

C-osalle tehtiin yli 3,2 miljoonaa euroa maksanut ruokalaremontti. Koska oppilasmäärän kasvu oli arvioitu alakanttiin, uudet tilat ovat nyt jo riittämättömät.

15 vuoden sisään myös A- ja B-osissa odottaa massiiviset rakenneinvestoinnit. Tulevissa remonteissa ei säästytä laajoilta väistötilaratkaisuilta, sillä kyseessä on opetustilat.

Tarvittavasta julkisivuremontista on tehty arviot, siitä selvittäisiin laskelmien mukaan alle miljoonalla eurolla.

Vanhojen seinien jatkuva korjailu on kallista

Kauniaisissa on neljä koulukeskusta, joiden korjailuun ja laajentamisiin upposi kymmenessä vuodessa 18 miljoonaa euroa. Tämä oli Granhultin rakennuksen massiivisen uusimisen jälkeen ja ennen Mäntymäen ruokalaremppaa.

Nyt on alkamassa Granhultin yli 1,2 miljoonan euron remontti, Kasavuoren kymmenen miljoonan euron yhden siiven uudelleenrakennus ja seuraavaksi 8,5 miljoonan koulukeskusten julkisivuremontit.

Laastarointitekniikka ei toimi, etenkin jos seinät ovat 1950-luvulta, pohjat toimimattomia ja piha riittämätön. Vanhoihin seiniin, kasvaviin ylläpitokuluihin ja väistötiloihin ei ole varaa sijoittaa opetuksen ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella.

21 miljoonaa on uuden, toimivan ja energiatehokkaan koulurakennuksen hinta. Siihen mahtuisivat kaikki lapset Mäntymäkeläiset myös 2050-luvulla.

Vuonna 2019 kaupunginhallitus perusti tilatyöryhmän etsimään kestäviä rakennusratkaisuja varhaiskasvatus- ja opetuspuolelle. Tilatyöryhmä puolsi uuden alakoulun rakentamista.

Kokonaan uusi alakoulu on lapsilähtöinen, kestävä ja kokonaistaloudellinen ratkaisu

Osa hyvää päätöksentekoa on johdonmukaisuus ja ennakoitavuus. Meidän on katsottava kokonaisuutta pitkällä aikavälillä. Tarvitsemme alakoulun, joka suunnitellaan lasten ja heidän hyvinvoinnin näkökulmasta vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Kaavoituksen aloittamisesta uuteen rakennukseen menee yli 10 vuotta. Siihen asti meidän on hyödynnettävä nykyisiä rakennuksia. Toimiin on ryhdyttävä nyt.

Kauniainen ei voi jatkaa tiellä, joka vie Espoon tilanteeseen, jossa opetustoimen budjetti valuu opetuksen ja lasten hyvinvoinnin sijaan vanhoihin seiniin ja väistötiloihin. Energiatehokkaalla uudisrakennuksella saisimme myös leikattua koulun ylläpitokustannuksia (ja pienennettyä hiilijalanjälkeä), mikä nostaisi entisestään investoinnin kannattavuutta.

Uusi energiatehokas ja turvallinen kokonaisuus on lasten edun mukainen kokonaistaloudellinen ratkaisu. Hankkeen perillesaaminen pedagogiikka edellä yhdessä kokonaistaloudellisuuden kanssa vaatii kyvykkyyttä ja halua myös päätöksentekijöiltä. Tämä on varmasti pitkä tie.

 

Olen kirjoittanut Kauniaisten Kokoomuksen sivuille aiheesta pidemmän kirjoituksen, jossa avataan tilannetta tarkemmin. Lue juttu täältä.

Continue Reading

Valtuustokauden onnistumisia

Päätöksenteko valtuustossa on yhteistyötä ja monesti tulokset ovat pitkien neuvottelujen tulos. Yhdessä muiden valtuustoryhmien kanssa Kauniaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä on ollut luomassa ja kehittämässä mm. kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin ja hiilineutralisuuteen tähtäävää resurssiviisauden tiekarttaa, liikkumisohjelmaa ja hyvinvointisuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkkojen nostokin onnistui. Kaikista asioista ei kuitenkaan ole yhteisymmärrystä. Pitkäjänteisellä vaikuttamisella ja päätöksenteolla päästään toisinaan tavoitteiden mukaisiin tuloksiin.

Tässä muutamia meidän onnistumisia kuluvalta kaudelta:

Valiokuntauudistus. Kokoomusryhmä on määrätietoisesti ajanut kaupungin organisaation keventämistä ja byrokratian vähentämistä. Viime vuonna valtuustossa päästiin viimein sopuun valiokuntien vähentämisestä yhdeksästä seitsemään ensi kesäkuusta lähtien. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisovaliokunnat yhdistyvät kulttuuri- ja vapaa-ajanvaliokunnaksi. Tämä parantaa läheisten tulosalueiden yhteistyötä, poistaa päätöksenteon hidasteita, vähentää viranhaltijoiden päällekkäistä työtä ja parantaa päätöksentekoa. Vielä olisi tilaa miettiä minkälaisia etuja esim. opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntien yhdistäminen toisi. Ja riittäisikö yksi opetuspäällikkö kuuden opetusyksikön kaupungissa?

Sote- ja maakuntauudistuksesta annettiin syksyllä Kauniaisten lausunto. Kokoomus yritti saada kaupunginhallituksessa tiukennuksia lausuntoon, mutta hävisi äänestyksessä RKPlle ja Vihreille. Valtuustossa suurin osa esittämistäni ehdotuksista meni läpi. Tärkein näistä oli oppilashuollon siirtämisen tuomitseminen (koulujen alaisuudesta maakuntiin) (äänestys 20-15) ja ehdotus jatkaa kuntapohjaisella mallilla (äänestys 29-6).

Olemme hakeneet pitkän aikavälin ratkaisuja koulujen rakennuksille. Nyt uuden suomenkielisen koulurakennuksen suunnittelu ja Kasavuoren A-osan uudelleenrakentaminen on talousarviossa. Hankkeiden perillesaaminen pedagogiikka edellä yhdessä kokonaistaloudellisuuden kanssa vaatii kyvykkyyttä ja halua myös muilta päätöksentekijöiltä. Tämä on varmasti pitkä tie.

Alkukaudesta saimme varhaiskasvatuksessa vuorohoidon mahdollisuuden myös yrittäjäperheille, ja palautetimme englannin Mäntymäen ekaluokkalaisille. Opetuksen ja sen järjestämisen arviointi turvaa opetuksen toteuttamista, tukee koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Olemme pyrkineet arvioinnin kehittämiseen ja vuosittaiseen arviointiraporttiin, joka ohjaa myös päätöksentekoa. Tänä vuonna opetuksen arvioinnin tuloksia kootaan ensikertaa yhteen.

Tällä kaudella on Kauniaisten lukiossa aloitettu kestävään liiketoimintaan keskittyvä bisneslinja, mutta kehitys on täysin lukion itse aikaansaamaa. Usein on tärkeää, että päättäjät toimivat mahdollistajina.

Strategia luodaan yhdessä ohjaamaan viranhaltijoiden toimintaa ja kaupunginhallituksen päätöksiä koko vaalikauden. Kokoomus oli erittäin aktiivinen strategian luomisprosessissa ja on ensi kauden alussakin. Maltillinen kasvu on Kokoomuksen pitkäjänteisesti ajama tavoite, joka turvaa kaupunkimme elinvoimaisuuden. Edellisessä strategiassa onnistuimme sen kirjaamisessa.

Olemme edistäneet viestinnän ja päätöksenteon avoimuutta esim. strategiassa, viestintäohjeessa, erilaisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa, sekä valiokuntien esityslistojen julkistamisissa.

Jatkuvasti kuulemme asukkaita ja viemme huolia eteenpäin, oli kyse oppimateriaaleista, liikennemerkeistä tai kuopista tiessä. Itse olen ollut vahvasti mukana monissa näistä päätöksistä valtuutettuna, valtuustoryhmän varapuheenjohtajana, sekä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan puheenjohtajana. Paljon on saatu aikaan, mutta tekemistä riittää.

Continue Reading

Kuntavaalit 2021 – olen mukana

Tänä keväänä käydään kuntavaalit. Kauniaislaiset valitsevat uudet valtuutetut edustamaan itseään päätöksenteossa. Kun tuli aika asettua ehdolle, päätös oli osaltani helppo.

Miksi olen vaaliehdokas

Lähden vaaleihin, koska haluan edistää Kauniaisten kaupungin toimivuutta ja granilaisten edellytyksiä hyvään elämään. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Haluan jatkaa työtä, jonka olen aloittanut.

Haluan jatkaa valtuutettuna, koska olen nähnyt kuinka merkitsevää on hyvä päätöksenteko. Valtuutetun perehtyneisyys päätettäviin asioihin ja kyky edistää aktiivisesti kaupunkilaisille tärkeitä asioita ei aina ole itsestäänselvyys. On nähtävä kokonaisuuksia ja tehtävä pitkällä aikavälillä kunnan edun mukaisia päätöksiä.

Olen ollut aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja toiminut suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan puheenjohtajana, vuoden kaupunginvaltuuston toisena varapuheenjohtajana ja nyt kaupunginhallituksen varajäsenenä. Tunnen päätöksenteon prosessit ja olen vaikuttanut lukuisiin päätöksiin myös koulu- ja varhaiskasvatuskentän ulkopuolella.

Tavoitteeni

Kaupungin päätöksenteossa on katsottava vuosia eteenpäin. Kaavoituksen osalta päätösten pitää olla kestäviä vuosikymmenten päähän. Tavoitteenani on, että Kauniaisten paikallispalvelut paranevat entisestään, yritystoiminta on täällä kannattavaa ja kestävällä kaavoituksella suojataan viheralueet. Kaupungin maltillinen kasvu, keskustan kehittäminen ja tulevaisuusmyönteisyys ovat tärkeä osa tätä kaavaa.

Lasten ja lapsiperheiden palveluiden turvaamisen ja kehittämisen eteen aion tehdä jatkossakin töitä. Jokaisella lapsella tulee olla turvalliset ja toimivat tilat varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kauniaista suurempi ääni

Myös valtakunnan politiikalla on väliä. Nykyhallituksen maakuntauudistus on massiivisen kallis, byrokratiaa lisäävä ja se tuhoaa kaupunkien investointikyvyn. Etenkin Kauniaisten osalta seuraukset ovat tuhoisat kun verorahamme viedään, päätösvaltamme siirretään maakuntaan (jossa Kauniaisten ääni ei kuulu) ja investointikykymme eliminoidaan. Myös tästä syystä toivon, että kaupunkiseutujen vaalitulos antaa viestin hallituspuolueille – soteuudistus on tehtävä kuntapohjaisella mallilla ja siirtämällä erikoissairaanhoidon kustannukset valtiolle.

Continue Reading

Avoin tulevaisuus

Avoin tulevaisuus

Yksi vaalilupauksistani oli: Lupaan edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vaikka Kauniainen siirtyy jatkuvasti kohti avoimempaa päätöksentekoa, on meillä vielä paljon avoimuuden rakenteita rakennettavana. Meidän pitää mm. tiedottaa päätöksistä paremmin, ennen ja jälkeen niiden teon.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.3. hyväksyttiin Kauniaisten uusi strategia tälle valtuustokaudelle (katso pdf tästä). Itse näen strategian oikein toimivana. Avoimuuden ja yhteistyökyvykkyyden korostaminen on lupaavaa. Nyt meidän valtuutettujen ja luottamushenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että strategiaa toteutetaan käytännössä.

Tärkeitä päätöksiä

Vaalien jälkeen minut valittiin Kauniaisten suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Nyt olen saanut tehdä töitä entistäkin paremman varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolesta. Valtuustossa ja valiokuntien kokouksissa teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat kuntalaisiin. Päätökset eivät kuitenkaan aina tavoita kaikkia, ja osa päätöksistä hukkuu helposti pöytäkirjan teksteihin.

Opetusta ja varhaiskasvatusta koskevista päätöksistä voisin tältä kaudelta nostaa esiin muutaman. Valiokunnan kokouksessa 14.12.2017 päätettiin englannin opetuksen varhentamisesta, eli taas ensi syksynä Mäntymäen ekaluokkalaiset saavat opiskella englantia tunnin viikossa.  Samassa kokouksessa laajennettiin varhaiskasvatuksen vuorohoidon mahdollisuus yrittäjäperheisiin. Marraskuussa valtuustossa päätettiin myös varhaiskasvatuksen yli kolmevuotiaiden lasten ryhmäkokojen pienentämisestä takaisin suhdelukuun 1:7, kun hetken vaatimuksena ehti olla yksi kasvatusvastuullinen kahdeksaa 3-5 vuotiasta kohden. Nämä päätökset ovat uuden strategian mukaisia.

Kaikki viime vuosina tehdyt päätökset löytyvät kaupungin kotisivuilta täältä. Aina muutama päivä ennen kokousta saatavilla on myös seuraavan kokouksen esityslista.

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Kauniainen tarvitsee ääntäsi – ja niin sinäkin

Kauniaisissa valta on ollut tiukasti yhden puolueen käsissä; RKP:llä on ollut absoluuttinen enemmistö hallitessaan valtuuston 35:sta paikasta 18:aa. Vastoin kuntaliiton suositusta, Kauniaisten RKP on ottanut itselleen sekä kaupunginhallituksen että valtuuston puheenjohtajuudet. Myös suurin osa lautakunnista on yhden puolueen alla. Vallan keskittyessä yhdelle puolueelle on mahdollista, että päätöksiä tehdään valmiiksi puolueen sisällä, jolloin valtuustossa nousseet eriävät mielipiteet ja kehitysehdotukset eivät saa tilaa. Tällainen vallankäyttö on demokratian kannalta haastavaa.

Kauniaisten tilanne ei enää ole perusteltavissa pelkillä kielikysymyksillä, vaan kysymys on pikemminkin puolueuskollisuudesta. Esimerkiksi oleellinen osa Kauniaisten Kokoomuksen vaaliohjelmaa on elävän kaksikielisyyden vahvistaminen. Ruotsinkielen asema kaupungissamme nähdään ehdottomana vahvuutena, ja sitä halutaan kehittää niin, että kaikki granilaiset, molemmat kieliryhmät, hyötyvät.

Kuntalaiselle ongelmallisin tilanne onkin silloin, kun päätöksiä ei tehdä edistämään kuntalaisten hyvinvointia, vaan puoluepoliittisista syistä. Etenkin vahva ryhmäkuri on merkki tällaisista ongelmista. Tällöin vaarana on, etteivät tuotetut palvelut vastaa kuntalaisten tarpeita.

Kauniaisten yhden puolueen ylivalta on pitkälti perustunut äänestysaktiivisuuden eroihin. Yhden puolueen kannattajien keskuudessa äänestysprosentti on huomattavasti korkeampi. Mikäli saamme mahdollisimman monet äänestämään, saamme toimivamman ja terveemmän päätöksenteon kaupunkiimme.

Nukkuvan ääni menee aina sille ehdokkaalle, jota ei itse kannata ja sille toimintamallille, jota ei itse tue.

Joten äänestä.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Mistä kaupungissa ja vaaleissa päätetään?

Kunnassa tehdään juuri niitä päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään. Kunnan käsissä ei ole vain kunnallisveroprosentin säätäminen vaan myös päätökset siitä, miten verovarat käytetään. Sote-uudistuksen jälkeenkin riittää päätöksiä, joilla vaikutetaan kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin.

Mistä päätetään?

Tulevaisuudessakin kunnat huolehtivat mm. siitä, että kotiin tulee juomakelpoista vettä, työtön saa koulutusta, työtä tai kuntoutusta, jätehuolto toimii, lapset saavat varhaiskasvatusta ja käyvät peruskoulun. Kunta mahdollistaa liikunta- ja kulttuuripalveluita, kotouttaa maahanmuuttajia, sekä huoltaa ulkoilumaastoja ja katuja. Kunta tukee paikallisia yrityksiä niin, että alue säilyy elinvoimaisena.

Näitä ja monia muita kunnallisia palveluita voi painottaa ja hoitaa monella eri tavalla. Kunnallisvaaleissa sinä voit vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä tehdään. Sinä voit vaikuttaa siihen tuetaanko kunnassa innovatiivisuutta vai halutaanko asioiden pysyvän ennallaan, rakennetaanko keskusta viihtyisäksi ja säilytetäänkö keskustan ulkopuolinen pientalovaltaisuus, tuetaanko lasten kasvatusta, ja tehdäänkö kunta entistä houkuttelevammaksi lapsiperheille, parannammeko kulkuyhteyksiämme, työllistämmekö kesäisin nuoremme jne.

Minun mielestäni vastuuntuntoiseen päättämiseen kuuluu ymmärrys siitä, että kunnan taskut eivät ole pohjattomat, kaikkea ei voida tarjota julkisin varoin, monet asiat voidaan tarjota kustannustehokkaammin, ja kaikilla teoilla on  ulkoisvaikutuksensa. Oleellista tulisi olla tarjota sellaisia palveluita, jotka kasvattavat mahdollisimman paljon kuntalaisten hyvinvointia, ja tarjota ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuka kaupungissamme päättää?

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Lautakuntien tehtävänä on valmistella asioita kaupunginhallitukselle, mutta niillä on myös itsenäistä päätösvaltaa. Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien lukumäärästä ja nimittää niiden jäsenet. Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsittelemät asiat, valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen jäsenet valitsee valtuusto.

Kunnallisvaaleissa sinä voit vaikuttaa siihen, kuka istuu valtuustossa ja kuka siis päätökset tekee. Sinulla on näin myös mahdollisuus vaikuttaa kunnan suuntaan. Valitaanko luovia ajattelijoita, vai niitä jämähtäneitä, jotka haluavat tehdä asiat kuten aina on tehty? Mitä jos olisimme palveluissamme tai kaupunkikuvassamme jämähtäneet kahdeksankymmentäluvulle?

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Mitä kunta seuraavaksi päättää lasten puolesta?

Lapset ovat tulevaisuus. Kunnilla on suuri vaikutus lasten päivähoidon ja peruskoulutuksen tasoon. Juuri kunnissa ja niiden lautakunnissa tehdään ne päätökset, jotka sanelevat lasten päivien kulun.

Myös Kauniaisissa tämä kenttä elää kokoajan, eikä leikkauksiltakaan olla säästytty. Esimerkiksi kaksivuotiaiden kotihoidontuen kuntalisä on poistettu, ja peruskouluissa on leikattu jakotunneista ja avustajista.

Viimevuosina näkyvin koulukeskustelu Kauniaisissa on käyty suomenkielisen alakoulun siirrosta yläkoulun yhteyteen. Sivistystoimi ajoi siirtoa aggressiivisesti perustellen sitä vuoroin talouslaskelmillaan, vuoroin syrjäytymisriskin vähenemisellä. 1-4 luokkalaisille löytyneistä pedagogisista hyödyistä en kuullut mitään, lista riskeistä oli kuitenkin pitkä. Me vanhemmat saimme lopulla äänemme kuuluviin, ja suunnitelma haudattiin toivottavasti pysyvästi. Tulevalla vaalikaudella tehdään taas paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin kauniaislaisiin.

Päiväkotien ratkaisut ovat aina pöydällä. Espoo on ulkoistanut päiväkotien laitosapulaiset. Kauniaisissa meillä on edelleen nämä tärkeät ihmiset, jotka päiväkodeissa estävät tautien leviämistä tehokkaalla siistimisellä, vapauttavat hoitajien resursseja kasvatustyöhön, sekä auttavat tarvittaessa vaikka pukemisessa. Heistä on pidettävä kiinni.

Kauniaisten sivistystoimi on myös alkanut selvittää esiopetuksen siirtämistä kouluihin. On hienoa, jos tavoitteena on nostaa esiopetuksen tasoa, ja toiminnan kehittämistä tarkastellaan laajalla skaalalla. Ensisijaista on varmistaa, ettei suunnitelmaa viedä eteenpäin jos se heikentää esiopetuksen laatua. Tilojen on oltava riittävät (luokkakoot koulussakaan ei saa kasvaa) ja esikoulupäivän jälkeisen päivähoidon on oltava tasokasta ja turvallista. On selvää, ettei ainakaan Mäntymäen koulun tilat riitä. Esiopetuksen käyttökustannukset henkeä kohti ovat Kauniaisissa pienemmät kuin 5000-10000 hengen kunnissa keskimäärin. Tässä valossa tuskin on aiheellista, että muutosta perusteltaisiin taloudellisilla tarpeilla.

Lisävaateita päätöksiin tuo se, että leikkaukset tuovat usein odottamattomia lisämenoja kasvaneiden tukitarpeiden, lisääntyneiden sairauspoissaolojen, ja muiden kustannusten muodossa. Päätöksillä vaikutetaan paitsi lapsiin, myös hoitajien ja opettajien työympäristöön ja työtaakkaan. Mahdollisimman motivoitunut ja jaksava henkilökuntaa on koko kunnan etu.

Homekouluja on pitkin Suomea, ja etenkin lähikunnissamme, järkyttävä määrä. Koulurakennuksista on pidettävä huoli, ja hälyttäviin merkkeihin pitää reagoida välittömästi. Kauniaisten kouluissa on tehty kosteus- ja sisäilmamittauksia, eikä suurempia toimenpiteitä ole tarvittu. Mittausten tulisi olla säännöllisiä, jotta säästytään lasten ja henkilökunnan altistamiselta huonolle sisäilmalle, sekä kohonneilta kustannuksilta.

Kustannussäästöjä hakiessa kouluissa on myös tehostamisen varaa. Kauniaisissa lukiokoulutukseen kuluu rahaa huomattavasti enemmän kuin muissa kunnissa. Lukio-opetuksemme käyttökustannus on 612€ per asukas, kun se Uudellamaalla on keskimäärin 122€/asukas. Pääkaupunkiseudulla lukioiden kilpailu on kovaa, ja laadukkaan opetuksen ja maineen eteen on tehtävä työtä. Vahvasti kaksikielisenä kuntana meillä on käsissämme suuri voimavara. Muodostamalla kansainvälinen kielirajat ylittävä lukio, saisimme vahvan ja kilpailukykyisen lukion säästämällä päällekkäisyyksissä. Samalla turvaisimme kieliryhmien mahdollisuuden lukio-opetukseen omalla äidinkielellä myös tulevaisuudessa.

Edellä mainitut ovat vain pintaraapaisu ensi vaalikauden päätöksistä, jotka vaikuttavat lastemme huomiseen. Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat tärkeimpiä keinoja taata tasavertaisempia mahdollisuuksia lapsille ja ehkäistä syrjäytymistä. Yli 30% Kauniaisten menoista on suuntautunut koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Sote-uudistuksen jälkeen osuus tulee olemaan reilusti yli puolet. On tärkeää, että lasten asioista on päättämässä henkilöitä, jotka tuntevat lasten ja perheiden tarpeet.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading

Vaaliteemat

Itsenäinen ja houkutteleva asuinkunta – yhdessä

Kaupunkimme itsenäisyys on tärkeää, jotta voimme turvata haluamamme lähipalvelut. Itsenäisyys vaatii vahvaa taloutta. Mitä houkuttelevampi Kauniainen on yrityksille ja kotitalouksille, sitä suuremmat ovat verotulomme. Näitä houkuttelevia puolia ovat mm. kattavat lähipalvelut, viihtyisä asuinympäristö, laadukas opetus ja päivähoito, yrittäjyyttä tukeva toimintaympäristö, monipuoliset liikuntamahdollisuudet, toimivat kulkuyhteydet, sekä valta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Jotta kaikki tämä saavutetaan, on toimittava yhdessä kohti tulevaisuutta. Päättäjien pitää kuunnella kaikkia kuntalaisia ja tehdä yhteistyötä yli puolue- ja kielirajojen. Tartutaan rohkeasti uusiin hyvinvointia kasvattaviin parannuksiin!

Lapset ovat tulevaisuus – ei leikkauksia varhaiskasvatuksesta tai peruskouluista

Tasokas peruskoulu tasaa lasten mahdollisuuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Kauniaisissa on jo leikattu jakotunneista sekä avustajista. Vaarana on, että leikkaukset kostautuvat kasvaneina tukitoimina tai henkilöstökuluina. Laitosapulaisten säilyttäminen yksiköissä, esiopetuksen laadun turvaaminen ja lukioiden tulevaisuuden suunnitelmat ovat ensi vaalikaudella varmasti esillä.

Erityisen tärkeää on, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa istuu niitä ihmisiä, jotka ymmärtävät lasten ja lapsiperheiden tarpeet.

Kaavoituksella vihreyttä ja viihtyisyyttä

Jotta voimme saada hyvät palvelut, väkilukumme on edelleen kasvettava. Kerrostaloalueet sopivat radan varrelle, mutta muuten väljä ja matala rakentaminen kuuluu Kauniaisten luonteeseen. Keskustan rakentamisen on oltava omaleimaista sekä vihreää, ja yhteisiä puistoalueita on jätettävä. Kaavoituksessa on aika huomioida myös yrittäjät ja toimivat liikenneyhteydet.

Sote-palveluiden säilyminen Kauniaisissa

Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille. Ennen vuoden 2019 muutosta voidaan varmistaa palveluiden jatkuvuus kunnassamme ulkoistamalla esim. terveyskeskuksen palvelut, jolloin toimintoja ei voida siirtää pois. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla, ja näihin pitää edelleen panostaa. Ikääntyvän väestön hyvinvoinnista on pidettävä huolta myös kunnan puolelta.

Kaupungin talous kuntoon

Kaupungin talous on ollut miinuksella jo vuosia, kun tonttien myynneistä saadut tulot jätetään tarkasteluista. Tuleva sote-uudistus leikkaa tuloistamme huomattavasti enemmän kuin menoista vähenee. Joka tapauksessa meidän on saatava taloutemme tasapainoon jotta voimme jatkossakin tarjota ja kehittää kattavia palveluitamme. Kilpailullisista syistä kunnallisveroa ei haluta nostaa yli Espoon rajan. Kunnassamme on edelleen tehostamisvaraa. Esimerkiksi hallintopuolella meillä on raskas koneisto, joka pyörittää pientä kuntaa.

Kaksikielinen kaupunki

Grani on vahvasti kaksikielinen, ja sen on säilyttävä sellaisena. Tämä on paitsi koko kunnan etu, myös suuri rikkaus meille kaikille.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Continue Reading