Vuosi 2022 Kauniaisten kunnallispolitiikassa

Vuosi 2022 oli viimeinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen oli Kauniaisten kaupungin vastuulla. 1.1.2023 vastuu siirtyi Länsi-Uudenmaan hyvivointialueelle. Niin operatiivisessa toiminnassa kuin poliittisessa päätöksenteossakin vuotta väritti valmistautuminen muutokseen.

Uudistukseen liittyi päätökset siirtyvästä henkilöstöstä ja vuokrattavasta kiinteistöomaisuudesta. Uudistus on vaatinut muutoksia myös kaupungin organisaatioon. Hallintosääntöä muutettiin ja poistettiin sosiaali- ja terveysvaliokunta päätöksenteko-organisaatiosta. Kuntiin jää hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tehtävä. Tätä ns. hyte-työtä tehdään kouluissa, vapaa-ajanpalveluissa, liikunnassa, kulttuurissa, teiden kunnossapidossa jne. Kauniaisissa koordinointi tehtävään on palkattu hyte-koordinaattori. Kaupungin johtoryhmä johtaa hyte-työtä.


Strategiaan maltillinen kasvu, matalat verot ja kouluinvestoinnit

Alkuvuonna valtuusto työsti tämän vaalikauden strategiaa, joka hyväksyttiin huhtikuussa. Muutamia nostoja strategiasta. Kaupunki aikoo vielä jatkaa maltillista kasvua, tällä turvataan mm. palvelut kaupungissa, verotulojen positiivinen kehitys, Kauniaisten houkuttelevuus asuinkuntana ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Suomenkielisten koulujen investointeja viedään eteenpäin, jotta peruskoululaisille ja lukiolaisille on tulevaisuudessakin asianmukaiset oppimistilat. Matala veroprosentti saatiin edelleen strategiseksi linjaukseksi. Hyvinvoinnin edistäminen on tulevaisuudessakin kaupungin tehtävä ja sen alueen kehittäminen kokonaisuutena haluttiin myös strategiaan.

Valtuustokauden strategia kokonaisuudessaan löytyy täältä:
https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/04/Kauniaisten-kaupungin-strategia-2022-2030.pdf

Kaavoituksessa eteenpäin askel kerrallaan

Vuonna 2022 hyväksyttiin yksi isompi kaavamuutos. Elokuussa hyväksyttiin valtuustossa asemakaavamuutos Helsingintie 10een, eli ns. Raamattuopiston tontille. Muutos mahdollistaa kerrostalorakentamisen lisäämisen tontille.

Käsittelyssä on edelleen muitakin kaavoja mm. kaupungintalokortteli, teinikujan alku, juna-asema, Bensowin alue ja paloaseman seutu ovat kaikki käsittelyssä. Myös kaupunkiradan ja siihen liittyvän pyöräbaanan odotetaan etenevän tulevina vuosina.

Lisäksi tarvittavat kouluinvestoinnit vaativat kaavallista tarkastelua.

Talousarvio vuodelle 2023 – sivistys ja hyvinvointi

Marraskuussa valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion. Oleellinen muutos talousarviossakin on sote-uudistus. Samalla kun sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä oppilashuollon menot poistuvat budjetista, valtio leikkaa kunnallisverosta 12,64 prosenttiyksikköä. Kauniaisten veroprosentti tulee siis olemaan 4,36%. Kunnallisverotulot laskevat enemmän kuin sote-palveluiden tuottaminen on maksanut kaupungille. Suuri osa erotuksesta kompensoidaan kasvaneina valtionosuuksina, ja Kauniaisista tuleekin niistä vahvemmin riipuvainen kunta.

Kaupungin pyöritettäväksi jää edelleen yhdyskuntatoimi ja sivistystoimi. Nämä sisältävät mm. kaavoituksen, katujen kunnospidon, koulut, päiväkodit, kirjaston, kansalaisopiston ja liikuntatoimen liikuntapaikkoineen. Sivistystoimen, erityisesti koulujen ja päiväkotien, merkitys kaupungin budjetissa korostuu entisestään.

Talousarviossa rajattiin uuden alakoulun tarkastelu kahdelle tontille, uusi koulu nousee Saharan tai uimahallin alueelle. Talousarviossa tehtiin lisäyksiä opetuksen ja varhaiskasvatuksen budjeteihin. Talousarviossa saatiin suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaskustannusten eroa kavennettua, mutta matkaa tasa-arvoon on vielä jäljellä. Erityisesti on nostettava esiin maahanmuuttajataustaisten opilaiden huomioiminen budjetissa.

Kauniaisten vuoden 2023 talousarvioon voit tutustua täällä:
https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2022/10/ta-2023.pdf

Talousarvio antaa hyvän pohjan jatkaa vuoteen 2023 uudenlaisena kaupunkina. Kaupunkina, jossa hyvinvoinnin edistäminen yhdessä kuntalaisen kanssa on nostettu keskiöön ja se nivoutuu kaikkeen toimintaan. Taloudellisesti kestävä, hyvinvoiva ja houkutteleva Kauniainen on kokonaisuus, josta pidetään huolta.

Continue Reading

Kestävällä taloudella hyvinvointia

Hallitus on tehnyt alueemme sote-palveluiden rahoituksen leikkauspäätöksen. Tarvitsemme kestävää hyvinvointia. Emme voi ottaa vasemmistohallituksen rahantuhlauslinjaa. Meidän on järjestettävä palvelut eri tavalla, ihmislähtöisesti.

Tulevassa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu erotetaan toisistaan. Sote-palveluiden rahoitusvastuu tulee olemaan valtiolla ja järjestämisvastuu hyvinvointialueilla. Rahoitusvastuun siirtyessä valtiolle, valtionohjaus vahvistuu. Valtio siirtää hyvinvointialueilla verotettuja 20 miljardia euroa eri alueille asukasluvun ja hallituksen määrittämän tarvevakion perusteella.

Rahaa siirretään muille alueille enemmän kuin meillä on varaa antaa

Hyvinvointialueiden rahansiirrot rankaisevat erityisesti Länsi-Uuttamaata, jossa on kasvava väestö, investointitarpeita, korkea kustannustaso ja erilaisesta väestöpohjasta aiheutuvia tarpeita.

Länsi-Uudenmaan tulee olla aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että rahoituspohjaa tarkistetaan oikeudenmukaisempaan suuntaan. Tällöin alueella maksetut verorahat hyödyttäisivät oikeassa suhteessa alueen omaa väestöä, joka työllään verorahat maksaa.

Valtuustoon talouden ymmärtämistä

Nyt kustannuksia on leikattava, mutta hyvinvointipalveluita heikentämättä. Emme pysty tähän ilman yksityisen ja kolmannen sektorin apua.

Asiakaslähtöiset palvelut ovat hyvin usein kannattavia jo lyhyellä aikavälillä, kun ihmiset saavat itselleen sopivaa hoitoa. Jos järjestämme palveluja ideologia edellä, raskaalla julkisella koneistolla ja kaikille samaa tarpeeseen katsomatta, kustannukset nousevat ja hyvinvointi heikkenee.

Tarvitsemme aluevaltuustoihin ihmisiä, jotka ymmärtävät myös päätösten pitkäaikaiset taloudelliset vaikutukset.

Vain kestävällä taloudella turvaamme hyvinvoinnin tulevaisuudessakin.

Continue Reading